آموزش دف نوازی

«کتاب پایه»

کتاب حاضر شامل: پیشگفتار، سخن مؤلف، آموزش قدم به قدم دف نوازی همراه توضیحات و تصاویر لازم،
شناخت تئوری و وزن خوانی، معرفی سازهای ریتمیک(الواح-ضربی و کوبه ای)،
خلاصه ای از تاریخچه ساز دف از دیر باز تا کنون