تبوراک
loading...
بیست قطعه برای دف«کتاب سوم دوره متوسطه»

 این اثر در سال 1379 شمسی به عنوان نخستین کتاب مقطع متوسطه دف نوازی وارد بازار کتاب شد اکنون در چاپ جدید با همان نام ولی با تغییرات متناسب با نیاز جامعه دف نوازی و بجهت پیشبرد قدرت و تکنیک نوازنده، با عنوان: بیست قطعه برای دف «کتاب سوم متوسطه» نگارنده تألیف و تنظیم نموده است.

VIEW
CLOSE