تبوراک
loading...

آموزش دف نوازی«کتاب پایه»

کتاب حاضر شامل: پیشگفتار، سخن مؤلف، آموزش قدم به قدم دف نوازی همراه توضیحات و تصاویر لازم،
 شناخت تئوری و وزن خوانی، معرفی سازهای ریتمیک(الواح-ضربی و کوبه ای)،
 خلاصه ای از تاریخچه ساز دف از دیر باز تا کنون

VIEW
CLOSE