پرسش های متداول

بسته به هوش و ممارست شخص دارد. بطور معمول آموزش مقدماتی بین شش ماه تا یکسال زمان نیاز دارد.
برای فراگیری سازهای کوبه ای، حداقل یک ساعت و حداکثر بسته به توان جسمی، ذهنی و روحی شخص(بیش از 4 ساعت)در طول روز و در مقابل آیینه لازم است

سه نوع پوست طبیعی برای سازهای پوستی  کوبه ای تهیه و استفاده می شود:
1-پوست خام کنkhamkan
2-پوست آهکی
3-پوست لیسه خورده

پوست خام کن پوستی است که فرایند آماده سازی آن بطور حرفه ای انجام نشده و بر روی دهانه ساز کشیده میشود.لذا بدلیل مناسب نبودن آن و نداشتن ضخامت یکسان، صدای ساز ناخوشایند خواهد بود و نوازنده نیز لذت کافی از صدای ساز نمی برد و با اصطلاح میگوییم ساز کر(kar)میخواند.

پوست آهکی پوستی است که بخاطر سرعت بخشیدن به فرایند آماده سازی، آن را داخل آب آهک می اندازند. لذا این کار باعث میشود سریع و در زمانی کوتاه تمامی اضافات به راحتی از پوست جدا شود وهمین امر موجب میشود خاصیت پوست از بین برود و نیز چربی محفظه های پوست خشک شود وضربه های قوی نوازنده پوست را پاره کند

پوست لیسه خورده پوستی است که آن را قبل از عملیات جدا سازی چربی و …با مقدارزیادی نمک آ غشته (بجهت ممانعت از زخم شدن پوست توسط جانوران در زیر خاک) و در داخل یک نایلون قرار میدهند و  زیر خاک دفن می کنند. بعد از مدتی، آن را از زیر خاک خارج و با کاردک  پلاستیکی تمامی اضافات را از پوست جدا می نمایند سپس آن رابر روی ساز می کشند. لذا این روش،  مناسبترین عملیات پرداخت و آماده سازی پوست برای ساز است.این نوع پوستها بدلیل از دست ندادن چربی و دارا بودن زنگ خوشایند، به نوازنده و شنونده لذت بیشتری خواهد داد

میزانها به سه بخش تقسیم می شود:
1-میزانهای ساده
2-میزانهای ترکیبی
3-میزانهای لنگ یا مختلط
لازم بذکر است که میزانهای لنگ، خود به دو قسمت ساده و ترکیبی تقسیم میگردد

سایز صفحه دف بین 48 تا 53 ساتیمتر می باشد ولی سایز صفحه دف باس بین 63 تا 73 سانتیمتراست. لازم بذکر است که بسیاری از نوازندگان تفاوت را در ضخامت بیشترپوست دف باس می دانند. در حالی که دف باس واقعی، علاوه بر آن، از حجم و انعکاس صدای بالایی برخورداراست.