بیدار دلان-قطعه گروهی

آهنگساز و تنظیم: مجید درخشانی-اجرای گروهی
مجید درخشانی:آهنگساز و نوازنده تار- محمد ملا آقایی: آواز- اردشیر کامکار: کمانچه
جمشید عندلیبی:نی – مهدی رضایی: دف – دف باس – پیمان ناصح پور:تمبک
جواد بطحایی: سنتور- ارسلان کامکار:عود – سعید فرجپوری:کمانچه
سینا جهان آبادی:ویلن

آتش حسرت

به سفارش واحد تامین صدا و سیما-شعر از بیدل دهلوی
کاری مشترک از اسحاق انور و مهدی رضایی

بیدار دلان-پیش درآمد

آهنگساز و تنظیم: مجید درخشانی-اجرای گروهی
مجید درخشانی:آهنگساز و نوازنده تار- محمد ملا آقایی: آواز- اردشیر کامکار: کمانچه
جمشید عندلیبی:نی – مهدی رضایی: دف – دف باس – پیمان ناصح پور:تمبک
جواد بطحایی: سنتور- ارسلان کامکار:عود – سعید فرجپوری:کمانچه
سینا جهان آبادی:ویلن

بیدار دلان-تصنیف ساقی

آهنگساز و تنظیم: مجید درخشانی-اجرای گروهی
مجید درخشانی:آهنگساز و نوازنده تار- محمد ملا آقایی: آواز- اردشیر کامکار: کمانچه
جمشید عندلیبی:نی – مهدی رضایی: دف – دف باس – پیمان ناصح پور:تمبک
جواد بطحایی: سنتور- ارسلان کامکار:عود – سعید فرجپوری:کمانچه
سینا جهان آبادی:ویلن

گروه باربد-قطعه ضربی- بی کلام

آهنگساز و تنظیم: محمد ساعد- سیامک نعمت ناصر: تار- جابر اطاعتی: کمانچه -داوود ورزیده: نی – مهدی رضایی: سازهای کوبه ای – مجید ناظم پور: عود- کوروش بزرگ پور: تمبک- سهیل سان احمدی: بم تار-
سینا جهان آبادی:کماچه

گروه باربد-تصنیف: نگارم

خواننده: حمید رضا نوربخش

آهنگساز و تنظیم: محمد ساعد- سیامک نعمت ناصر: تار- جابر اطاعتی: کمانچه -داوود ورزیده: نی – مهدی رضایی: سازهای کوبه ای – مجید ناظم پور: عود- کوروش بزرگ پور: تمبک- سهیل سان احمدی: بم تار- سینا جهان آبادی:کماچه