تبوراک
loading...
ساز کوبه ای – ضربی دو سر پوست

دمام سازی است با بدنه‌ استوانه‌ای نسبتا بلند که با چوب و دست نواخته می‌شود. طبق نگارگری‌های موجود از گذشته‌ها دمام قدمتی 4000ساله دارد و از میانرودان و مصر طبل‌هایی یافت شده که بعضی از آن‌ها تاکنون به یادگار مانده‌ است.

در طول تاریخ مردم طبل‌ها و دمام را به عنوان یک ساز مقدس می‌شناختند. دمام ساز مشهور جنوب ایران به ویژه در برازجان، بندر ریگ، بندر گناوه و بوشهر است. با توجه به طناب پیچی دمام که به شکل Y. بوده آن را شبیه به ساز‌های کوبه‌ای آفریقا و هندی دانسته‌اند. نام این ساز را نیز ظاهرا از صدای آن گرفته‌اند.

No Comments

نظر خود را ثبت کنید.

VIEW
CLOSE