تبوراک
loading...

تیمپانیTIMPANI

سازی است از رده سازهای کوبه‌ای درشت جثه

سازی است از رده سازهای کوبه‌ای درشت جثه که تشکیل شده است از کاسه بزرگی از مس و صفحه آن از پوست یا طلق می باشد که با دو عدد چوب‌ مخصوص تیمپانی می‌نوازند و معمولاً با آرایش دوتایی یا پنج تایی در کنار هم نواخته می‌شوند.

این طبل برای اولین بار در قرن ?? همراه با ترومپت به عنوان اولین حضور طبل در ارکستر سمفونی نواخته شد. و در ارکسترهای سمفونیک از میانه قرن نوزدهم رایج شد. یکی از ویژگی‌های آن کوک‌پذیری است. برای کوک آن پوست رویش کشیده و توسط پیچ‌های تنظیم‌کننده یا پدال کوک می‌شود.

No Comments

نظر خود را ثبت کنید.

VIEW
CLOSE