آموزش دف نوازی

«کتاب پایه»

کتاب حاضر شامل:  پیشگفتار، سخن مؤلف، آموزش قدم به قدم دف نوازی همراه توضیحات و تصاویر لازم،
 شناخت تئوری و وزن خوانی، معرفی سازهای ریتمیک(الواح-ضربی و کوبه ای)،
 خلاصه ای از تاریخچه ساز دف از دیر باز تا کنون

قطعات دف نوازی

«کتاب آغاز دوره متوسطه»

این اثر شامل: پیشگفتار، سرآغاز، سخن مؤلف، تاثیر و جایگاه دف در نزد شعرا. تألیف 30 قطعه برای نوازنده به گونه ای که نام هر قطعه متناسب با حس و حال همان قطعه در میزانهای ساده، ترکیبی و لنگ تنظیم شده است.

دف سماع

«کتاب دوم دوره منوسطه»

این اثر شامل:  پیشگفتار، سرآغاز، سخنی کوتاه با خواننده، واژه های کاربردی در ریتم، جایگاه و تاثیرات ریتم در میان عرفا،   فهرست منابع و مأخذ، معرفی بخش قطعات شامل:  13 قطعه تکنوازی و گروه نوازی دف برای نوازنده دربخش تخصصی ریتم های   متعدد، با عنوان کتاب دوم متوسطه تألیف و تنظیم شده است.

بیست قطعه برای دف

«کتاب سوم دوره متوسطه»

 این اثر در سال 1379 شمسی: به عنوان نخستین کتاب مقطع متوسطه دف نوازی و در تیراژ بالا وارد بازار کتاب شد. هم اکنون در چاپ جدید نیز با همان نام ولی با تغییرات متناسب با نیاز جامعه دف نوازی و بجهت پیشبرد قدرت و تکنیک نوازنده، با عنوان: بیست قطعه برای دف «کتاب سوم متوسطه» نگارنده، تألیف و تنظیم نموده است.

پانزده قطعه دف نوازی

«کتاب چهارم دوره متوسطه»

این اثر شامل: پانزده قطعه تخصصی برای دوره متوسطه بجهت تقویت و سرعت بخشیدن در بخش ریز و اجرای توأمان ریتم پایه (به عبارت ساده تر، اجرای ریتم و ریز بطور همزمان و بدون بهم ریختن تعادل در هنگام اجرا).

گفتمان ریتم

کتاب پنجم دوره متوسطه

 «پایان دوره متوسطه»

این اثر شامل:  قطعات پیش زمینه جهت آماده سازی و  ورود نوازنده به مقطع عالی است.